banner10

Eğitimci Dediğimiz..

İnsanlar,müstakim yani doğru yolun eğri seyyahlarıdır... Bu seyyahların yol göstericileridir eğitimciler... 


Bizler,yani eğitimciler bu eğriyi kırarak doğrultmayandır, yani düşmüşse oturur yanına doğrultmaya sevgiyle başlar...


Hepimiz de biliriz ki bozulduğu zaman insandan daha korkunç bir varlık yoktur ve yine biliriz ki onu bir çiçeği sever gibi, sular gibi büyüttüğü vakit ondan şereflisi de yoktur...


Öğretmen odur ki; elindeki fidanları dikenlere dönüştürmeden güllere çevirebilendir...


Eğitmek masraflı bir iştir;emek,gayret,samimiyet ister. Oysaki salıvermek,vazgeçmek kolaydır.. Biraz ilgisizlik, biraz da sevgisizlik kafidir kaybetmeye... Yarınlara iyi bir gelecek bırakmak bu masraflı yoldan geçmekten oluşacaktır...


İmar ettiğimiz hayatlara, dimağlara dışarıdan kuvvetle kullanılan müdahaleyle değil;içeriden içten içe nezaketle yapılan dokunuşlarla yaşam verebiliriz.. Zira dışarıdan gelecek sert müdahale yıkıma, içeriden yapılan ise imara yol açacaktır.
Eğitmen odur ki; yıkımın değil, imarın mamurudur...


Biliriz ki tek derdimiz mükemmel yaşamlar kurmak değil; dürüst insanlar, samimi selamlar ve içten gülümsemeler oluşturmaktır... Herkes ektiğini biçer bu hayatta..


Eğitmen odur ki;bedenleriyle değil, ruhlarıyla.. Başkalarının gözetimiyle değil, vicdanlarının gözetimi altında çalışan nesiller yetiştirendir..


Şöyle bir söz okumuştum; ``Kadın dünyanın öğreticisidir. çünkü kadın, sağ eliyle beşiği sallarken, sol eliyle de dünyayı sallamaktadır...`` Ne kadar gerçek ve manidar bir söz!.. Aslında  bu söz hernekadar anne yada anne adaylarına binaen söylenmiş olsa da, ben bu sözü şununla değiştirmek istesem çok da ters düşmez kanaatimce..


Eğitimci dediğimiz dünyanın öğreticisi, terbiye edicisidir... Sadece elinin altındakini eğitmekle yetinmeyip, bir bakıma dünya'yı eğitmektedir... Yani bir geleceği...


Karanlığa  bir ışık olmak,deniz feneri misali... Benden ne çıkar demeyendir eğitimci!..


Aydınlığa, yarınlara ulaşma adına tutulan her fener, karanlıkları delen bir vesiledir...


Öncelikli hedefimiz beyinlerdeki karanlığı yoketmektir... Bunun yolu da elbetteki sevgili eğitimcilerimizden geçer..


Hiçbir hediye, yada hiçbir bilgi, yürekten verilen sevgi kadar değerli değildir..


Sevgi gidilen yolun ışığı, açılan kapıların tek anahtarıdır.. Bu anahtara ulaştırmak da eğitmenlerin görevidir..


Yıkıcı kasırga ve fırtınalara karşı bazılarımız dal kırar, yaprak döker, köklerinden koparız...


Oysaki buna mahal vermeme adına kökleri sağlamlaştırmak gerek.


Kökleri sağlam tutmanın tek yolu vahiy ışığında eğitimle canlı tutmak ve güçlendirmek taze beyinleri ve yürekleri...


Bizler biliriz ki; köklerine asit dökülen ağaçlar çürür.


Bu sebepledir ki öyle başaklar vermeli ve öyle mahsuller devşirmeliyiz ki, dosta sürur verirken, düşmana da korku vermelidir aynı şekilde..


Heykeltraş misalidir öğretmen!..


Eserini binbir itinayla yontmak, şekil verip sahneye çıkarır.. Heykelde görülecek en ufak bir yanlış tüm emeğini heba edecektir nitekim...


O yüzdendir ki öğretmen dikkat demek... Sabır demek... Zaman demektir...


Ellerinden öpülesi,gayretleri gözardı edilmeyen tüm eğitimcilerimizin bu güzide günlerini en içten dileklerimle kutlar;``Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum`` sözünden yola çıkarak iyiki varsınız  demek ve takdirlerimi sunmak isterim...

YORUM EKLE