Son başvuru 24 Nisan!

1 Ocak itibariyle ile kullanımı ücretli olan poşetle ilgili, resmi gazetede yayınlanan geri kazanım katılım payı beyannamesi için son başvuru 24 Nisan.

Son başvuru 24 Nisan!

VAN POSTASI GAZETESİ ÖZEL

1 Ocak itibariyle ile kullanımı ücretli olan poşetle ilgili, resmi gazetede yayınlanan geri kazanım katılım payı beyannamesi için son başvuru 24 Nisan.

10 Aralık 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7102 sayılı Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun üçüncü maddesinin birinci fıkrasının h bendinin değiştirilmesi ile hayatımıza poşet beyannamesi girmiş oldu. 1 Ocak 2019’dan itibaren poşet kullanımının ücrete tabi olmaya başladı. Poşetle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren tebliğle çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu beyanname elektronik ortamda verilebilecek.

BİLDİRİLMESİ ZORUNLU
Tebliğe göre gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktalarının geri kazanım katılım payı beyannamesini bildirme ve ödeme zorunluluğu getiriyor. Poşetler için ödenecek katılım payı beyannamesi elektronik ortamdan bildire bilecekler. Yayınlanan tebliğde, “Ocak ve şubatta satılan plastik poşetlere ilişkin katılım payı beyannamesi, 24 Nisan'a kadar verilebilecek. Bununla ilgili ödemeler ise 30 Nisan 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Bu doğrultuda; Geri Kazanım Katılım Payı beyanname ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek olup uygulamaya tabi olan satış noktalarının Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini Nisan ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir” denilmektedir.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?
Söz konusu konu ile ilgili beyandan bulunmayanlar, beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanarak tahsile dileceği uyarısında bulunuyor. Poşet bedeli alan tüm mükellefler, poşet beyannamesini boş da olsa vereceklerdir. Poşet bedelini tahsil etmeyenler, bu kapsama girmiyorlar.

Kaynak: Van Postası Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER