banner7

Müdür Görentaş: Kırsal kalkınma yatırımlarına %50 hibe desteği verilecek

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına, hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50'sine kadar hibe yoluyla destek verileceğini açıkladı.

Müdür Görentaş: Kırsal kalkınma yatırımlarına %50 hibe desteği verilecek

VAN POSTASI GAZETESİ ÖZEL

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında “Kırsal Ekonomik Alt yapı Yatırımlarının Desteklenmesi” tebliğlerin resmi gazetede yayınladığını açıklayarak, küçük aile işletmelerinin 20 bin ile 500 bin arasındaki tarımsal yatırımlarına %50 hibe verileceğini belirtti.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” tebliğin resmi gazetede yayımlandığını hatırlatan Müdür Görentaş, 3 milyon TL’ye kadar yapılacak tarımsal yatırımlara %50 hibe verileceğini söyledi.

Müdür Görentaş, alınan kararla 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 döneminde, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişimi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı artırmak, gelirleri çoğaltmak ve farklılaştırmak amacıyla ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususların düzenlendiğini ifade etti.

Van Tarım İl Müdürü Görentaş, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik olanlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, karar kapsamındaki tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları jeotermal ve biyogazdan ısı veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesislerin destekleneceğini, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesine yönelik yatırımlara da destek verileceğini açıkladı.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları kapsamında ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin destek kapsamında olacağını belirten Müdür Görentaş, belirlenen yatırım konularının yeni olması, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik gerçekleştirilmesi, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenilenmesine yönelik yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Van Postası Gazetesi
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER