banner10

Milli Eğitim'de zorunlu yer değişikliğine (Rotasyon) tabi şube müdürlerinin istekleri

Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürleri Güncel Eğitim'e bir yazı göndererek 'Zorunlu Yer Değişikliği Taleplerini' dile getirdi.

Milli Eğitim'de zorunlu yer değişikliğine (Rotasyon) tabi şube müdürlerinin istekleri

Rotasyonun Gerekçesi; "İnsanların sürekli olarak aynı yerde bulunmasının birtakım mahsurları görülmesi, " şeklinde ifade edilmektedir. Peki, İl Müdürleri, İl Millî eğitim müdür yardımcıları ve ilçe millî eğitim müdürlerinin sürekli olarak aynı yerde bulunmalarında birtakım mahsurlar görülmüyor mu? 

Ayrıca, aynı okulda uzun yıllar görev yapan çoğu zaman aynı okuldan emekli olan öğretmenler ile bakanlık merkez teşkilatında, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinde çalışan binlerce şef ve memurlar için de bu mahsurlar geçerli değil mi? 

Şube Müdürlerinin üst amirlere göre stratejik açıdan bir etkililiği yoktur. İl/İlçe Milli Eğitim müdürlerinin aldığı karar ve verdiği emirler çerçevesinde görev yapmaktadırlar. 

Rotasyon uygulamasının yönetmeliği ve güncelliğini yitirmiş hizmet bölgeleri asıl mağduriyet kaynağıdır. Diğer bakanlıklarda da zorunlu yer değişikliği uygulaması yapılmakta olup, sistematiği belirlenmiş ve herkesçe kabul görmüş mevzuat çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Fakat bakanlığımızca uygulanan rotasyon bugüne kadar düzenli olarak yapılamamış, konjoktürel veya keyfi gerekçelerle zaman zaman ertelenmiş veya hiç uygulanmamıştır. Bu yıl uygulanacak mevzuat hükümlerinin seneye tamamen yürürlükten kaldırılması da ihtimal dâhilindedir. 20 yıl öncesinin sosyoekonomik şartlarında oluşturulmuş hizmet bölgeleri geçerliliğini yitirmiştir. 

Mevcut Durum: MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi’nde: ‘’ İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanlar, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar.’ denilmektedir Yönetmelikte, İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü olduğu halde ısrarla sadece il/ilçe millî eğitim şube müdürlerine uygulanmak istenmektedir. (Yayınlanan kılavuzda yönetmeliğe aykırı olarak sadece şube müdürleri zikredilmiştir.)

TALEPLERİMİZ
1-    İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ünvanlı yöneticilerimiz için rotasyon istenmiyorsa, adalet duygusunun zedelenmemesi için bu yöneticiler yönetmelikten çıkarılmalıdır. Yönetmelikte bulundukları sürece, onların da rotasyon işlemine tabi olmaları gerekmektedir. 

2-     Bir yerde azami çalışma süresi belirlenmeli. Bu süre bittikten sonra, il içinde veya isteğe bağlı olarak il dışına yer değişikliği gerçekleştirilmelidir. (Örneğin; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir Şube Müdürü’nün azami çalışabileceği süre 8 yıl ise, bu süre dolduktan sonra ilgili Şube Müdürü, İstanbul içinde başka bir ilçeye gidebilmelidir) 

3-    Çalıştığı yerde azami süreyi dolduran bir Şube Müdürü, zorunlu olarak il içinde; isteğe bağlı olarak da il dışına gidebilmelidir. 

4-    MEB Şube Müdürlerinin zorunlu yer değişikliği için, İl ve ilçelerin ve sosyo−ekonomik gelişmişlik düzeyine göre oluşturulan hizmet bölgeleri ve bu bölgeler için öngörülen hizmet puanlarına göre 2, 4 ve 6 yıl gibi çok kısa süreler belirlenmiştir. Atandıkları yere tam uyum sağladıkları, tam faydalı olacakları zamanda zorunlu rotasyona uğramaktadırlar. Birinci yılı atandıkları yeri tanımayla, dördüncü yılı da ayrılma psikolojisiyle geçirmektedirler. (Bir örnek verecek olursak; 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra şube müdürlüğüne atanan bir kişinin, 4 yıl üzerinden 35 yıl hizmet yaptığı düşünüldüğünde 6 defa rotasyona tabi olacaktır.) 

5-    Bu çok kısa süreli yer değiştirme durumu aile düzeninin bozulmasının yanında, özellikle çocukların sürekli okul ve öğretmen değiştirmek zorunda kalmalarından dolayı psikolojilerini bozmakta ve sağlıklı bir eğitim almalarını engellemektedir. 

6-    Yönetmelik hükümlerinin, keyfi uygulanmasıyla adalet duygusunun zedelenmesinin önüne geçilmelidir. İşlevini yitirmiş yönetmelik yeniden düzenlenmelidir. Farklı hizmet bölgeleri arasında zorunlu yer değişikliği sonlandırılmalı, aynı yerde çalışma süresi sınırlandırılarak bu süreyi dolduranlar istediği bölgeyi seçebilmelidir. Özellikle büyükşehirlerde, ilçe bazında, kalkınmışlık düzeyine göre hizmet bölgesi çeşidi arttırılmalıdır. 

7-     Rotasyon isteyenlerin meslektaşımız olduğunu, taleplerinin haklı olduğunu göz ardı etmiyoruz. Yapılacak rotasyon birilerini mağdur ederken birilerini de memnun edecektir. Bugün rotasyonu savunan arkadaşlar muhtemelen dört yıl sonra onlarda karşı olacaklardır. Biz, kimsenin mağdur olmayacağı bir çözüm istiyoruz. 

Yapılan açıklamalar göz önünde bulundurularak, yukarıdaki gerekçeler ışığında, milletçe kenetlenmemiz gereken bir dönemde, şube müdürlerine yönelik mevcut rotasyon uygulamasının hemen İPTAL EDİLEREK tüm paydaşların kabul edebileceği adilane bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. 

Taleplerimizin, Milli Eğitim camiası içinde gerek hepimize yaptığı önderlik gerekse bize çizdiği vizyonla hepimizin gönlünde taht kuran Sayın Bakanımıza iletilmesini arz ve talep ediyoruz. 

Saygılarımızla… 

Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürleri
 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali Rıza
Ali Rıza - 1 ay Önce

İşe girerken yönetmelik böyleydi. Keşke en başında başvuru yapmasaydınız da işini gerçekten seven ve her yerde görev yapmaya razı dürüst kişiler atansaydı.

Şube Müdürü
Şube Müdürü - 1 ay Önce

Öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüğünü niye ertelendiyse şube müdürlerinin rotasyonu da onu için ertelenmelidir.
İnanıyoruz.


#MebŞubeMüdürüRotasyonuErtelenmelidir

Rotasyon olacak
Rotasyon olacak - 4 hafta Önce

Kendi talebinizi tüm şube müdürlerinin talebi gibi yansıtmayın. Şube müdürlerinin büyük çoğunluğu mevzuatın uygulanmasını yani rotasyonu istiyor.

SIRADAKİ HABER