Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

TUİK, Türkiye’de kadı erkek arasındaki nüfus iş, hastalık evlilik gibi birçok konuda oransal değerleri yayınladı. Buna göre nüfusun yüzde 49 kadın oluşturuyor. Beklenen yaşam süresi ise en çok kadında.

Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

VAN POSTASI GAZETESİ ÖZEL

TUİK, Türkiye’de kadı erkek arasındaki nüfus iş, hastalık evlilik gibi birçok konuda oransal değerleri yayınladı. Buna göre nüfusun yüzde 49 kadın oluşturuyor. Beklenen yaşam süresi ise en çok kadında.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2018 yılına ait erkek ve kadın nüfus oranını verdi. Buna göre erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken kadın nüfus 40 milyon 863 bin  902 kişi oldu.  Bu verilere göre nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubundaki kadınların lehine değişti. Bu yaş grubundaki nüfusun yüzde 44,1'ini erkekler, yüzde 55,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

Hayat tabloları, 2015-2017 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,8 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıldır. Türkiye'de 2017 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların  toplam nüfus içindeki oranı yüzde89,5 iken bu oran erkeklerde yüzde95,5, kadınlarda ise yüzde83,6 oldu. Cinsiyet eşitliği endeksi öğretim türüne göre incelendiğinde; 2017 yılında ilköğretim öğrenci cinsiyet eşitliği endeksi 1,009, ortaöğretim cinsiyet eşitliği endeksi ve yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksi ise 0,933 oldu. Cinsiyet eşitliği endeksi yıllar itibariyle incelendiğinde ise; yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksinin 2008 yılından beri sürekli kız öğrenciler lehine gelişme gösterdiği görüldü.

KADINLARIN İSTİHDAMI DAHA AZ

Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 47,1 olup bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 8,9 oldu. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde; kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15,9, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27,7, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34,3, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde42,6 oldu. Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 72,7’yi buldu.

KADIN İSTİHDAMI EN FAZLA HİZMET SEKTÖRÜNDE

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde; tarım sektöründe toplam istihdam oranı yüzde19,4, erkek istihdam oranı yüzde15,4, kadın istihdam oranı ise yüzde28,3 oldu. Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı yüzde26,5, erkek istihdam oranı yüzde31,4, kadın istihdam oranı ise yüzde15,6 oldu. Hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranı yüzde54,1 olup bu oran erkeklerde yüzde53,2, kadınlarda yüzde56,1 oldu.

SORUMLULUK EN FAZLA KADINDA

Verilere göre 2018 araştırması sonuçlarına göre; istihdamda olan 18-64 yaş grubundaki bireylerin yüzde 46,9'unun bakım sorumluluğu bulunurken bu oran erkeklerde yüzde 48,1, kadınlarda ise yüzde 44,2 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, işgücüne dahil olmayanların yüzde 38,7'sinin bakım sorumluluğu bulunurken erkeklerde bu oran yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 45,9 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlardan çalışma saatleri içerisinde kişisel veya ailevi konularla ilgilenmek için bir veya iki saat izin almada sorun yaşayanların oranı yüzde9,2 iken bu oran erkeklerde yüzde8,8, kadınlarda yüzde10,3 oldu.

ÖNEMLİ MESLEKLERDEKİ KADIN ORANI

Yükseköğretim istatistiklerine göre; kadın profesör oranı 2008-2009 öğretim yılında yüzde 27,4 iken 2017-2018 öğretim yılında yüzde 31,2 oldu. Doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı yüzde 38,8, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan kadın oranı ise yüzde 50,2 oldu. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; 2009 yılında kadın büyükelçi oranı yüzde10,8 iken bu oran 2018 yılında yüzde22,1 oldu. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında yüzde14,4 iken 2017 yılında yüzde17,3 oldu.

EVLENME YAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL TUNCELİ

Evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2018 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 24,8 iken bu yaş erkeklerde 27,8 oldu. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde 30,8, kadınlarda 27,6 ile Tunceli oldu. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu iller ise erkeklerde 25,9 ile Şanlıurfa ve Afyonkarahisar, kadınlarda 21,9 ile Ağrı oldu.

BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL İZMİR

Boşanma istatistiklerine göre; 2018 yılında kaba boşanma hızı binde 1,75 oldu. İllere göre incelendiğinde; kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi.

İNTERNET KULLANANLAR

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılı Nisan ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde 16-74 yaş grubundaki bireylerin İnternet kullanım oranı yüzde71,9 oldu.  Bu oran, erkeklerde yüzde79,2 iken kadınlarda yüzde64,7 oldu.

EN ÇOK ÖLDÜREN HASTALIK

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2017 yılında ölüm vakalarının nedenleri arasında ilk sırada yüzde39,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırada yüzde19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde12 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı. Cinsiyete göre ölüm vakalarının nedenleri incelendiğinde; sıralamada kadın erkek arasında önemli bir farkın olmadığı görüldü. Buna göre; kadınların ölüm nedenlerinde ilk sırayı yüzde43,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırayı yüzde15,1 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırayı ise yüzde11,2 ile solunum sistemi hastalıkları aldı.

EVLİ ERKEKLER VE KADINLAR DAHA MUTLU OLDU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde53,4 oldu. Erkeklerde mutluluk oranı yüzde49,6 iken kadınlarda bu oran yüzde57 oldu. Evli bireylerin yüzde56,3'ünün, evli olmayan bireylerin ise yüzde46,7'sinin mutlu olduğu görüldü. Evli erkeklerin yüzde51,6'sı, evli kadınların yüzde60,7'si mutlu olduklarını beyan ederken evli olmayan erkeklerin yüzde45,5'i, evli olmayan kadınların ise yüzde47,9'u mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Van Postası Gazetesi

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 00:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER