Vali Okay Memiş, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nü kutladı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş, “Müşterek sesimiz gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kutlu olsun” dedi.
Haberde İnsan 9.01.2022 13:09:46 0

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş, “Müşterek sesimiz gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kutlu olsun” dedi.

Vali Okay Memiş mesajında şunları kaydetti; “Emek, gayret isteyen bir mesleğin mensuplarısınız. Gazetecilik aynı zamanda, demokrasimizin bilgiye erişimin en önemli unsurlarından bir tanesi. Yaptığınız meslek bütün toplumun farklı kesimlerini de doğrudan ilgilendiren, bilginin giderek önem kazandığı bir çağda da emek, gayret, sabır, takip, akıl, basiret isteyen bir meslek. Tarihin kaydettiği dönemlere kadar uzanabilen bilgimiz, bize insanların toplum içinde yaşadıklarını, insan hayatının toplum hayatıyla birlikte süregeldiğini göstermektedir. En ilkel toplumlardan en ileri toplumlara kadar her zaman ve her yerde insanlar aileleri ve çevreleri ile iletişim halinde olmuştur. Toplumun bireyi olan insan, daima çevresinde olup bitenleri öğrenmek, kendi başına gelenleri başkalarına duyurmak, bunlar üzerinde düşünmek ve düşündüklerini de başkalarına iletmek ihtiyacını duymuştur. İşte bu ihtiyaç; yani yaşanan anda olup bitenleri öğrenme merakı haberleşme eylemini oluşturmuştur.

Yazının icadından sonra haberleşme eylemi de birçok aşama geçirmiş, daha ileri toplumlarda uygarlığın evrimine paralel bir gelişim göstererek önce basını, sonra da teknik, ekonomik, sosyal, hukuki ve kültürel olanaklardan yararlanarak, çağdaş basını oluşturmuştur. Türkiye’de gazeteciliğin tarihi, Cumhuriyetin ilanından çok önceye dayanıyor. Gazete ve gazetecilik, başlangıcında matbaaya dayalı olduğu ve buna mukabil Osmanlı’ya matbaanın çok geç gelmesinden ötürü 1860 yılında basılan ilk özel gazete olan, Agâh Efendi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval gazetesi, ülkenin gazetecilik tarihinin de başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Ancak, bu tarihten biraz daha eskiye, 1830’lara gittiğimizde Padişah 2. Mahmut’un emriyle çıkarılan Osmanlı’nın ilk resmi gazetesi 1831 yılında basılmaya başlanan Takvim-i Vekayi gazetesi vardır. İnternetin hayatın vazgeçilmezi haline gelmesi ile birlikte gazeteciliğin üretim ve yayın şekli de değişmiştir. Artık internet gazeteciliği yaygındır. Halen basılı medya var ancak, gerek artan maliyetler gerekse de internetin yaygınlığı nedeniyle düşen satışlar, basılı gazeteciliği internet gazeteciliğine taşıyor. Gazete basımını durdurup tamamen internete geçen kuruluşların sayısı artıyor. Öte yandan arşivin tamamen sanal bir bilgi deposuna bırakılması ile basılı materyallerin somut varlığının önemi tıpkı kitaplar gibi gazeteler için de tartışma konusu. Ancak, önümüzdeki süreç, dijital gazeteciliğin daha da yükseleceğini gösteriyor.

Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın; halkımızın haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi erdemli değerleri içerisinde bulunduran ve önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin günün her saatinde ve zor şartlarda, sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında, doğru ve eksiksiz bir şekilde aydınlatırken diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak, önemli bir kamu görevini icra etmektedirler.

Unutulmamalıdır ki basın ne kadar gelişmişse demokraside o kadar gelişmiştir. Bu anlamda basınımız, kamuoyunun adeta gözü, dili, kulağı ve sesidir. Ülkemiz ve ilimizin sorunlarının kamuoyuna aktarılmasının yanı sıra çözüm önerileriyle de toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşlerinin çalışmalarımıza sağladığı faydalar yadsınamaz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ”Basın, milletin müşterek sesidir.” Veciz sözüyle basının ne büyük bir değer taşıdığını vurgulamaktadır. Tüm basın mensuplarımızın, bu yüksek anlayışla görev yaptıklarına inanıyorum.

Bilindiği üzere, 10 Ocak 1961 tarihinden beri, ülkemizde her yıl “ Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaktadır. İlimiz ve ülkemiz genelinde büyük bir özveriyle, bazı bölgelerde ise her türlü tehlikeyi göze alarak, birer fedakârlık abidesi gibi canları pahasına görevlerini yapmaktadırlar. Gazetecilerimizin, bu anlamlı günlerinin 61. yıl dönümünü en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum.”