Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 2021 yılı içerisinde 187 milyon 870 bin 98 TL proje desteği sağlandığını ve ilgili programlar kapsamında Ajans tarafından 126 bin 752 bin 347 TL finans edildiğini belirtti.
Haberde İnsan 7.01.2022 11:54:33 0
Tarih: 01.01.0001 00:00

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 2021 yılı içerisinde 187 milyon 870 bin 98 TL proje desteği sağlandığını ve ilgili programlar kapsamında Ajans tarafından 126 bin 752 bin 347 TL finans edildiğini belirtti.

KUDAKA merkez binasında 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenleyen KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak 2021 yılında da desteklerini artırarak bölgedeki aktörlerin kullanımına sunduğunu söyledi.

Kalkınma Ajanslarının Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde yer alan tüm destek mekanizmaları kullanılarak Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını kaydeden Güven, “Bu kapsamda 2021 yılında kar amacı gütmeyenlere yönelik “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” isimli iki mali destek programı, Güdümlü Proje Desteği, Fizibilite Desteği Programı, Teknik Destek Programı ve kar amacı güdenlere yönelik ise “Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği” isimli iki finansman desteği programı hayata geçirilmiştir. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında proje destekleri verilmiştir” dedi.

Kar amacı gütmeyenlere yönelik yürütülen programlar kapsamında toplam 69 projenin desteklendiğini dile getiren KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, “Bu projelerin toplam bütçesi 187.870.098,57 TL olup 126.752.347,04 TL ilgili programlar kapsamında Ajans tarafından finanse edilmiştir.

Kar amacı güdenlere yönelik yürütülen 2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (RESEF) kapsamında 29 projeye finansman desteği verilmiştir. Projelerin tamamlanması ile bölgede 38.671.659,00 TL tutarında yatırım gerçekleşecektir.

Kamu ve özel sektör tarafından yapılacak olan 226.541.757,57 TL tutarında toplam yatırım sayesinde en az 2.000 kişiye istihdam imkânı oluşması planlanmaktadır.

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik sağlanan desteklerden olan Fizibilite Desteği kapsamında 2021 yılında toplam 9 proje desteklenmiştir. Bu program kapsamında desteklenen projelerin toplam bütçesi 2.338.498,00 TL olup Ajans destek tutarı ise yaklaşık 2.000.000,00 TL’dir.

Yerel ve bölgesel aktörlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma kapasitesinin artırılması amacıyla uygulanan 2021 Teknik Destek Programı kapsamında; 30 proje desteklenmiştir. Projelere verilen toplam destek tutarı yaklaşık 1.200.000 TL olmuştur.

2021 yılında toplam 138 proje desteklenmiştir. Projelerin tamamlanması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan 146.996.069,69 TL tutarında destek ile bölge ekonomisine 230.071.980,57 TL tutarında katkı sunulacaktır” diye konuştu.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 2021 yılında Ajans tarafından verilen mali ve teknik desteklerin yanı sıra yatırımcıların dikkatine sunulmak üzere TRA1 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması için Ajansın belirlemiş olduğu öncelikli olan, bölgenin potansiyelini harekete geçirecek ve çarpan etkisi yüksek alanlara ilişkin 16 farklı fizibilite raporu ve 1 ülke raporu hazırlandığını ifade ederek, “TRA1 Düzey 2 Bölgesinin yatırım imkânlarının, turizm altyapısı ile potansiyelinin ve coğrafi işaret almış yöresel ürünlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla; TÜRSAB Üyesi Tur Operatörlerine Erzincan Tanıtım etkinliği düzenlenmiş, Erzincan’ın tarihi, kültürel ve manevi değerlerinin tanıtım belgeseli” hazırlatılarak ulusal yayın yapan bir belgesel kanalında yayınlanması sağlanmıştır.

2-4 Eylül tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen “Bölgesel Kalkınma Yatırım İşbirliği Forum ve Fuarı’na, 6-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşen Craft İstanbul El Sanatları Fuarına ve 20-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler fuarına katılım sağlanmıştır.

2021 Yılında ulusal düzeyde yayın yapan TV kanallarında beğenilerek seyredilen 6 programda bölgenin yatırım imkânlarının, turizm altyapısı ile potansiyelinin ve coğrafi işaret almış ürünlerinin tanıtımının yapılması sağlanmıştır.

Ayrıca bölge tanıtımı amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirilerek Palandöken Fest, Erzurum 2. Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali, Erzurum 2. Geleneksel Macera Off-Road Oyunları, Palandöken Kış Turizmi Açılış Organizasyonu gibi düzenlenen birçok ulusal ve uluslararası organizasyonun gerçekleştirilmesi için katkı sağlanmıştır” şeklinde konuştu.


Anahtar Kelimeler: