Zirai bilimlerde dünya ile rekabet ediyorlar

National Taiwan University Ranking Listesinde Zirai Bilimler Alanında 267. Olan Atatürk Üniversitesi, Hayata Geçirdiği Projeler Işiğinda; Bölgenin Tarım Ve Hayvancılık Sektöründeki Potansiyeli İle Küresel Üretim Ve Ticaretteki Payını Artırması İçin Teknolojik Gelişmeleri Yakından Takip Etmeye Ve Bilimsel Çalişmalar Üretmeye Devam Ediyor.

Zirai bilimlerde dünya ile rekabet ediyorlar

National Taiwan University Ranking listesinde Zirai Bilimler alanında 267. olan Atatürk Üniversitesi, hayata geçirdiği projeler ışığında; bölgenin tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyeli ile küresel üretim ve ticaretteki payını artırması için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye ve bilimsel çalışmalar üretmeye devam ediyor.

Önümüzdeki eğitim dönemi itibarıyla 63. kuruluş yılını kutlayacak olan Atatürk Üniversitesi başta; Ziraat, Veteriner ve Su Ürünleri Fakülteleri olmak üzere Bitkisel Üretim, Gıda ve Hayvancılık ile Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezleri öncülüğünde mevcut akademik-idari-araştırma gücünü, doğacak ihtiyaçlar neticesinde kuracağı yeni birimler ile daha da güçlendirerek ve sektör aktörlerini-paydaşlarını da dâhil ederek, Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde faaliyetlerini arttırmayı planlıyor. Bu sayede, örgütlü hayvansal üretimle sağlıklı gıda üretilmesinde anahtar rol oynayan, rekabet gücü yüksek, üreticisinin refah düzeyini artırabilen, ulusal ekonomiye katkı sağlayan, sürdürülebilir bir hayvancılık sektörünün oluşmasına önemli ölçüde destek veriyor.

Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Modeller Üzerinde Çalışılıyor

Bu kapsamda ilgili birimlere ziyaretlerini sıklaştıran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hafta sonlarını bu merkezlerin gelişimine ayırıyor. Eksiklikleri yerinde görmek ve takibini yapmak üzere; Bitkisel Üretim, Gıda ve Hayvancılık Merkezlerini, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunuzu, Süt ve Ekmek Fabrikası ile Manej Alanını (At Çiftliği) ziyaret eden Rektör Çomaklı, birim yöneticileri ve personeli ile bir araya gelerek talep ve önerileri dinliyor. Bu incelemeler neticesinde ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi adına atılan adımları hızlandırdıklarını ifade eden Rektör Çomaklı, konuyla ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve hayvancılıkta yeni modeller üzerine çalıştıklarını ve bu anlayışa uygun teknoloji hamleleri yaptıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Rektör Çomaklı, üniversitemiz öncülüğünde Erzurum’da yerli hayvan ırklarının geliştirilmesi, genetik ıslah ile nitelikli ırkların kazandırılması, hayvan sağlığının korunması ve et-süt veriminin arttırılması, hayvansal sanayiye dayalı katma değer yaratılması amaçları ile uyumlu olarak; çiftçi eğitimi ve çiftlik yönetimi, hayvan yetiştiriciliği ve hayvancılığa dayalı sanayi alanları üzerine yoğun bir mesai harcandığını söyledi.

“Tarımsal Eğitimin Niteliği ve Kurumsal Kültürü Büyük Önem Taşıyor”

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milli ekonominin temeli ziraattır” sözü ile tarım sektörünün ülke ekonomisindeki önemine ve katkısına vurgu yapan Rektör Çomaklı, günümüzde de istihdam ve ihracat olanağı sağlama, üretim değeri oluşturma, gelir kaynağı ve endüstriye ham madde sağlama ve ulusal beslenmeye destek olma gibi pek çok temel konuda çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

“Bu noktada tarım sektörünün ’bilimsel bilgi temeline dayalı’ olması önem kazanmıştır” tespitinde bulunan Çomaklı: “Bilimsel araştırmalar ortaya koymuştur ki; teknolojinin gelişmesi ile bitkisel üretim çeşitlenirken verimde de kayda değer artışlar gözlenmiştir. Biz bir taraftan tarımsal üretimimizi büyütürken, bir taraftan da tarımsal sanayimizi katma değeri yüksek üretim yapan bir içeriğe kavuşturmalıyız. Bu anlamda, tarımsal eğitimin niteliği ve kurumsal kültürü büyük önem taşımaktadır. Amaç, üretimi kaliteli kılmak ve daha az alanda büyük üretim gücü yakalayabilmektir. Tarım ve hayvancılık üzerine yoğunlaşan fakülte ve birimlerimizin yapmış oldukları çalışmaları bu nedenle oldukça önemsiyorum. Erzurum ve bölgemizin sektördeki potansiyeline tekrar kavuşması için projeler geliştirmeye, tasarlanan bu projeleri de hayata geçirmeye azami gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Bu nedenle küreselleşen dünyada, gelişimini sürdüren tarım sektörünün dikkatle izlenmesi, desteklenmesi ve taşıdığı önem nedeniyle rekabet edebilirliğinin sağlanması gerektiğine işaret eden Rektör Çomaklı, bu noktada tarım ve hayvancılık sektörünün ’bilimsel bilgi temeline dayalı’ olmasının önem kazandığını, teknolojinin gelişmesi ile sektörel bazda üretimin çeşitlendiğini, verimde de kayda değer artışların gözlendiğini sözlerine ekledi.

Sektörün Önemli Aktörleri ile İş Birlikleri Kuruluyor

Yeni nesil üniversite kapsamında planlanan birçok çalışmayı hayata geçirdikleri bilgisini paylaşan Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy, Alvar Mahallesi KUDAKA Teknik Destek Projesi Eğitim Programı (2019) kapsamında 60 kadın ve 60 erkek olmak üzere 120 çiftçinin uygulamalı olarak mahallerinde eğitildiğini, müdürlük arazilerinde yürütülecek araştırmalarda ise öğretim üyelerine en uygun çalışma iklimini oluşturmak için bütün imkânların seferber edildiğini söyledi.

Deneme alanında tam otomasyon sulama sistemi kurularak öğretim üyelerinin imkânlarına sunulduğunu aktaran Merkez Müdürü Aksoy, bölge tarımında önemli aktörler ile iş birliklerine gidilmeye başlandığını, bu kapsamda Albayrak Grup ile imzalanan protokolle (2018-2023) bölgeye uygun şeker pancarı çeşit denemesinin ve üretim periyodunu kısaltacak Ar-Ge çalışmalarının yapılmaya başlandığını vurguladı.

Teorik ile Pratik Eğitim Bir Arada Yürütülüyor

Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (GHUAM) ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Çomaklı ile bilgi paylaşımında bulunan Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yaprak, mevcut durumda 176 baş sığır varlığına sahip olduklarını, 2 tane sağmal ahır, bir genç hayvan ahırı, bir besi ve bir de buzağı ahırının hizmet verdiğini aktardı. Otomatik sağım sistemiyle çalışmalarını yürüttüklerini, sistemin aynı anda 24 hayvanın sağımını otomatik olarak yapabildiğini söyleyen Prof. Dr. Yaprak, bilimsel araştırmaların yanında, hâlihazırda 46 sağmal inek ile süt üretiminin yapıldığına dikkat çekti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner6