Aydemir: ‘Erzurum milli vicdan kaynağıdır’

Ak Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘erzurum Milli Ve Manevi Dinamizmimizin Ortak Bir Şuur Halinde İfade Edildiği; Bütün Medeniyet Ve Tarihimizin İffet Ve İsmetinin Dadaşlık Nimetiyle Vücut Bulduğu; Ecdadın Tefekkürünü Beslediği İman Kaynaklarına Sadakat Ve Vefaya Adres Olan Bir Şehri Mübarektir. ‘ Dedi.

Aydemir: ‘Erzurum milli vicdan kaynağıdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum milli ve manevi dinamizmimizin ortak bir şuur halinde ifade edildiği; bütün medeniyet ve tarihimizin iffet ve ismetinin dadaşlık nimetiyle vücut bulduğu; ecdadın tefekkürünü beslediği iman kaynaklarına sadakat ve vefaya adres olan bir şehri mübarektir. ‘ dedi.

‘BİZİ BİZ YAPAN MANA TAKVİMİ’

Milli Mücadele ve Tarihi Erzurum Kongresinin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milletvekili Aydemir, ‘Milli haysiyet, vakar ve kararlılığıyla yeni, şerefli ve ebedi bir tarih yazan Yüce Milletimiz, milli mücadele destanının 100. yıl coşkusunu paylaşıyor. Milli irade efkarı, bizi millet yapan bir mana takvimi etrafında yeniden Çanakkale, Aziziye ruhuyla buluşuyor. Bizi biz yapan değerlerimiz, ecdadımız, şehitlerimiz ve gazilerimiz odağında: ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak/Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak’ kararlılık ve imanını yeniliyor. ‘ ifadesini kullandı.

‘TARİHİMİZ EŞREF VAKİTLERLE BEZELİDİR’

‘Tarihimiz eşref vakitlerle bezelidir.’ diyen Milletvekili Aydemir, “Mübarek, kutlu ve seçkindir bu zamanlar. Alparslan’ın Anadolu’nun kilidini açtığı takvim, Eyyubinin haçlı istilasına dur dediği vakit, Edebalinin dua demi, Osmangazinin cihana eşi gelmemiş bir medeniyet ve imparatorluğun kuruluşuna niyet kıldığı an, Fatih’in çağ değiştiren fetih kararına azmettiği zaman, Yavuz’un yüce milletimizi İslamın kılıcı haline getiren sefer vakti, Kanuni’nin Zigetvar önünde kızılelma’ya yol aradığı gün, Abdulhamit’in Kudüse ölüm yağdırmaya niyet gösterenlere ‘dur’ dediği tarih, Aziziye’de vatan için şehit olmaya koşanların, Çanakkale’de yedi düvele karşı duranların, Kut’ül Amere’de imkansızı başaranların, ilayı kelimetullah için can adayanların tarih yazdığı vakitler. Ve ‘Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var’ ‘diyenlerin 23 Temmuz 1919’da ‘Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz’ nidasını cihana bir iman damgası halinde vurduğu vakit: Eşref vakitlerimizdendir.’ dedi.

MİLLİ MÜCADELEYİ TARİF

Milletvekili Aydemir, ‘Milli mücadele, Ecdadın can adayarak Anadolu’ya vurduğu Türk mührünü sökmek, coğrafyamızı kirli, hain ve emperyalist heveslerle parça parça etmek, bizi mübarek vatan topraklarımızdan atmak için her türlü dessaslığı, her türlü kirli çabayı gösterenlerin karşısında, ilayı kelimetullah için devleti ebed müddet diyenlerin kararlılığıdır. ‘ tarifini yaptı.

BU VATAN; TOPRAĞIN KARA BAĞRINDA/SIRA DAĞLAR GİBİ DURANLARINDIR

Milletvekili Aydemir, ‘Milli Mücadele; Bizi anlamak, bizi bilmek, bizi tanımak istemeyenlere; mübarek coğrafyamıza zulmeti atmosfer kılmak isteyenlere; bizi tarihten silmek emeli besleyenlere; Bezmi alada kendini ilayı kelimetullah için adamış milletimize kefen biçenlere; Malazgirt’in, Mohaç’ın, Fethin rövanşını almak peşinde gidenlere, mübarek ecdadımızca ‘Bu vatan; toprağın kara bağrında/Sıra dağlar gibi duranlarındır” hatırlatmasıdır. ‘ dedi.

‘HAKKIDIR HAKKA TAPAN MİLLETİMİN HÜRRİYET’

Milletvekili Aydemir, ‘Mili Mücadele ilhamını Mekke’den, duruşunu mübarek ecdadından alanların; şuurunu mukaddesatına teslim edenlerin; dikkat ve hassasiyetini tarihi vakarından besleyenlerin; en büyük kuvveti iman olanların, ‘Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet/ Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!” kıymet ve hükmünü cihana belletişidir.’ vurgusunda bulundu.

“MİLLİ MÜCADELE TARİHİNİ KENDİ YAZANLARIN ESERİDİR”

“Milli mücadele, Ahmed Yesevi’nin duasını alanların, Mevlanın niyazına muhatap kılınanların, Yunus Emre’nin üslup ve edasını meşrep edinenlerin, yedi düvele karşı Alparslanca, Osman Gazice, Fatihçe, Abdulhamitçe duruşudur. ‘ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘ Milli Mücadele, başını haktan başkasına eğmemişlerin; dünya nimeti için hiçbir güç karşısında asla eteklenmemişlerin, Hüda rızasından gayrısına heveslenmemişlerin ve tarihini kendi yazanların eseridir.’ dedi.

23 TEMMUZ 1919 MİLLİ İRADE ŞAHLANIŞI

Milletvekili Aydemir, ‘Milli mücadele milli kıyamdır. Silinmiş zannedilen cihad ve gaza ruhunun yeniden dirilişidir. Meselesi yalnızca hakka uygun düşmek olan yüce bir milletin; kendini tarif eden milli ve manevi idrak ve izanla; kendini asırlara takdim eden yüksek, haysiyet, fazilet ve eşsiz vakarla; kendini tasavvur ettirdiği milli vicdanla, haysiyet yoksulu işgalciler karşısında milli iradesine sahip çıkışıdır. ‘ dedi.

‘MİNNETTARIZ’

Milletvekili Aydemir, ‘Milli mücadele; milli irade birliği, beraberliği ve kardeşliğinin ifadesidir. Tevhid ve Vahdet imanından ayrılmamak yolunda kavilleşenlerin, şehitlik mertebesine erişmek adına ahitleşenlerin; Hak safında gönüllerini birleştirenlerin cihan tarihine vurduğu silinmez milli irade izidir. Bu destanının müelliflerine, onlara ilham veren muazzez ecdadımıza minnettarız.’ ifadesini kullandı.

AYDEMİR’DEN ERZURUM TARİFİ

Mesajında Erzurum’un tarihimizdeki metanet ve dirayetli duruşuna yer veren Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum Anadolu’nun önsözü, şanlı mazimizi yazanların ‘devleti ebed müddet’ sözü; gönlünü hakka teslim, yüzünü hakka tevcih edenlerin özü; “Yılmam ölümden, yaradan, askerim/ Orduma, gazi dedi Peygamberim/Bir dileğim var, ölürüm isterim: Yurduma tek düşman ayak basmasın/Amin! desin hep birden yiğitler, Allahu ekber! gökten şehidler” niyazıdır.’ yorumunu yaptı.

‘ERZURUM MİLLİ FEYZ KAYNAĞIDIR’

Milletvekili Aydemir, “Erzurum milli feyz kaynağıdır. Erzurum milli vicdan dayanağıdır. Erzurum, ”Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda’ dizelerinin adresi, Erzurum, üç kıtaya adalet ve hakkı dağıtmış mübarek ecdadın beldesidir. Bu sebeple milli mücadele fikrine menbaı olan 23 Temmuz Erzurum Kongresini yapmak şerefine mazhar olmuştur.’ dedi.

AYDEMİR’DEN ERZURUM BETİMLEMESİ

‘Yüksekliği palandöken, temizliği yılın altı ayı kalkmayan beyaz kar, duruşu Aziziye önünde gösterilen vakardır Erzurum.’ betimlemesini yapan Milletvekili Aydemir, ‘Bir mütefekkirimizin, “Varsın kar beş altı ay bu topraklardan kalkmasın, bu topraklar sıcaktır’ diye tasvir ettiği, her evinden hemen en az bir şehidin olduğu, en büyük şerefin ezan, bayrak, vatan, millet ve devlet için can verme olarak iman edilip bilindiği bir coğrafyadır. Temizdir, lekesizdir. Bu sebeple, milletimizin tarihte açtığı yeni bir beyaz sayfanın adresi olmuştur. ‘ kaydını düştü.

‘ERZURUM KUTLU DİRİLİŞLERİN ADRESİ

Erzurum’un kutlu dirilişlere adres olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum; Kudüs’ü haçlıya dar edenlerin, sırrı ilahi olan fethi gerçekleştirenlerin, Çanakkale’de şehitliğe erişenlerin, Aziziye’de vatanın haremi ismetini çiğnetmeyenlerin, Akifçe düşünenlerin, Alparslanca kıyam edenlerin, vatanın bütünlüğünü namus telakki edenlerin adresidir. Bu sebeple milli mücadele destanının yazıldığı bir coğrafya olmuştur.’ dedi.

‘ERZURUM MÜBAREK COĞRAFYA’

Milletvekili Aydemir, “Bir şairin, ‘Dedim ki dadaşı doğuran ana taşır mı karnında eğilecek baş” dizeleriyle tarif kıldığı, merhum Hallide Nusret Zorlutuna’nın ‘Dedelerim kükrer sesinde/Ninemin gülüşü, güler sesinde/Tarihimin karanlık devresinde/ Hançerdin düşmana, vurdun Erzurum’ diye tasvir eylediği bir mübarek coğrafyadır ki Erzurum, Milli mücadeleye ruhunu adayanların mekanı olmuştur ezelden beri. ‘ hatırlatmasını yaptı.

‘ERZURUM, TEVHİD VE VAHDET ADRESİ’

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum milli ve manevi dinamizmimizin ortak bir şuur halinde ifade edildiği, bütün medeniyet ve tarihimizin iffet ve ismetinin dadaşlık nimetiyle vücut bulduğu, ecdadın tefekkürü beslediği iman kaynaklarına sadakat ve vefaya adres olduğu bir şehri mübarektir ki, milli mücadeleye dua dua kararlarla yol haritası olmuş, ilayı kelimetullah için devleti ebed müddet diyenlere ufuk kılınmıştır.Tevhid ve vahdet yoluna baş koyanları anlamayanlar elbette ne bizi, ne cihan tarihine vurduğumuz izi, ne de Erzurum’u anlamazlar. Onu anlamayanlar ise bize gariptir.

Erzurum, onu anlayanların Milli Mücadele rotasını çizdiği mekan olmuştur. ‘ dedi.

RAHMET NİYAZI

Milletvekili Aydemir, mesajının son bölümünde, “Bir mütefekkirimizin kaydıyla; ‘Erzurum, bütün tarihimizi şekillendiren, asil milli irade ruhunun mayalandığı; ‘Vatan bir bütündür asla parçalanamaz’, şuurunun ifade bulduğu, milli irade heyecan ve dinamizminin kıvama eriştiği, milli irade vicdanının bir daha dinmemek üzere yeniden hayat bulduğu mübarek bir coğrafyadır ki, milli mücadele gibi mübarek bir hareket bu adreste güç bulmuştur. Erzurum Kongresi’nin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yüce milletimizin milli coşkusunu yürekten paylaşıyoruz. ‘ vurgusunu yaptı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner6